Hoa trạng nguyên

Thứ Bảy, 04-05-2019, 12:23

Thắp lửa sang hè hoa trạng nguyên
Tán xòe như lọng, nắng hồng thêm
Đường em đi tới mùa hoa phượng
Có đóa khôi nguyên gọi trước thềm.