Hoa gạo

Thứ Bảy, 14-03-2020, 13:22

Hoa gạo rụng rồi

chưa thấy tháng ba

Con tìm nhặt mảng mầu ký ức

Lạnh còn về mai, đào chưa thắm hết

Tháng giêng như dài hơn...

Hoa gạo rụng rồi chưa thấy tháng ba

Những cánh đỏ bung ra vờn gió rét

Bụi mưa bám hồng nếp áo

Mẹ đi lễ chùa cầu may...

Bông gạo rụng rồi

thoáng thấy tháng ba

Mẹ gồng gánh mong qua mùa giáp hạt

Chuối non, sắn sượng sao nuôi đủ đàn con vội lớn?

Lúa đồng vô tình cứ xanh...

Bông gạo rụng rồi

như đã tháng ba

Nắng rót mật vào những miền cỏ dại

Xuân rút cạn màu kết trái

Cánh đỏ hóa mây về trời...

LƯƠNG MỸ HẠNH