Hoa đỏ

Thứ Bảy, 07-03-2020, 16:37

Nam Thanh

Sông thảng thốt tiếng chim! Sông dãi dầu màu hoa đỏ!

Hoa thương nhớ ai để đau ngọn gió

Chim xa cách nhau kêu rã lòng cây cỏ

Tiếng chim khắc khoải tháng năm

Màu hoa đốt lửa tháng năm

Giọt giọt hồng rơi thương nhớ thắm cõi lòng!

Sông chảy bao ngày thì đổ vào biển cả?

Chim kêu bao mùa về cùng đôi lứa?

Anh tìm em dằng dặc suốt cuộc đời

Chỉ thấy màu hoa cháy đỏ đất trời!