Hồ sơ kỷ vật

Thứ Bảy, 02-05-2020, 15:38

Ông lần giở “Bộ hồ sơ gửi lại” (★)

Ngày đi B - kỷ vật vẫn còn đây

Ơi năm tháng dạt dào sông chảy mãi

Dòng lệ già trong vắt mắt chàng trai

Tấm ảnh trắng đen bão lửa chẳng phôi phai

Nụ cười vượt Trường Sơn hơn bốn mươi năm đằm thắm

Lúc chia tay gia đình bạn bè lưng tròng nước mắt

Chiếc ba-lô hành quân gần năm chục cân như nhẹ bẫng vai gầy

Mấy mươi năm… mình gặp lại mình đây

Những bàn tay run run nâng tập Hồ sơ kỷ vật

Thương lắm đồng đội ơi như đứt từng khúc ruột

Tập Hồ sơ của người… nào biết được người đâu

Anh Giáo, anh Lâm nằm lại bưng biền Ðồng Tháp, rừng đước Cà Mau

Anh Khôi, anh Ðường cùng đơn vị bom vùi trong núi rừng Khu Năm mưa lũ

Hàng trăm chiến sĩ sư Ba anh hùng sắp hàng tên bia mộ tập thể

Bốn nhăm năm hòa bình… những ai vẫn lặng lẽ “chưa biết rõ tên”?

Mỗi bộ Hồ sơ đâu giản đơn lưu giữ một dòng tên

Mà gửi trọn trái tim quả cảm của người ra đi giữ làng quê đất nước

Hiến dâng máu xương mình tô thắm thêm ngọn cờ Tổ quốc

Là một nguyện thề với Ðộc lập, Tự do.

★ Hồ sơ gửi lại: Mỗi cán bộ, chiến sĩ đi B - vào chiến trường đều có một bộ Hồ sơ cá nhân do Nhà nước giữ. Sau Giải phóng, những bộ Hồ sơ này được Nhà nước gửi lại cho cá nhân (hoặc thân nhân của người đã hy sinh).

BÙI THỊ XUÂN MAI