Đọc Kiều

Thứ Bảy, 26-08-2017, 03:07

Này em, sen ngó đào tơ

Mười lăm năm ấy, bây giờ có không?

Chân mây lấm láp bụi hồng

Ngân vang một tiếng Sắc - Không nhẹ nhàng

So dây dìu dặt phím loan

Tiền Đường dậy sóng bẽ bàng duyên đau

Ngoảnh về sau trắng hoa lau

Tiếng than bạc mệnh dàu dàu cỏ hoa

Lạc nguồn chân bước đường xa

Thanh y mấy lượt cũng là thanh lâu

Trải qua một cuộc bể dâu

Này em yêu nhé, ngày sau vội gì

Đàn rung giọt lệ tràn mi

Lam Kiều đã tỏ đường đi nẻo về

Bóng trăng ngày nọ chiều tê

Đã tròn một bóng đề huề lứa đôi

Này em, biếc mắt thơm môi

Vẫn yêu dấu lấy bờ trôi sóng đầy

Cùng nâng phím lại so dây

Tan sương Kim Trọng vén mây xuân tình

Hoa chào ngõ hạnh thanh minh

Trầm thơm khói biếc cỏ xanh chân trời

Đã khô giọt máu ngậm ngùi

Trổ mầm phúc lộc ngày vui Thúy Kiều…


Lê Minh Quốc