Đi tìm mùa thu

Thứ Bảy, 12-10-2019, 10:31

Có chàng mải miết đi tìm

Ú òa...!
Mùa thu đang trốn
Mùa thu ơi em ở đâu?
Anh đếm nè: Một hai ba bốn

Mùa thu gói trong hương cốm
Mở ra thơm ngát lòng tay
Mùa thu ẩn trong vòm lá
Một đêm hoa sữa tỏa bay

Mùa thu cồn cào vẫy gọi
Ruộng bậc thang lúa óng vàng
Mùa thu dụ lòng nông nổi
Cứ thế chân bước lang bang

Mùa thu đang ủ men lá
Má ửng hồng
say... say... say
Anh chợt nhìn ra cửa sổ
Mùa thu đong mắt em đầy.

TRẦN ANH THƯ