Đến hội tình yêu

Thứ Ba, 07-03-2017, 01:46

Ai người nô nức hội xuân

Tôi thì mang áo, mang khăn trả người

Hội xưa - gặp hạt mưa rơi

Thương nhau đổi áo để rồi… đường xa

Nào đâu đã mấy mùa hoa

Những mong bến hẹn đem ra trả người

Tay cầm vạt áo. Chợt rơi

Ngấp nghiêng vùng cát, vùng trời ngấp nghiêng

Tay Tiên múc nước bên thuyền

Múc vào câu hát, múc nên duyên tình

Mây trôi, bèo dạt lênh đênh

Non cao cũng vượt, thác ghềnh cũng qua

Gặp nhau một chút nên nhà

Xa xôi cách trở cũng là gần không

Nào đâu giọt nước Sông Hồng

Dội thành duyên, dội thành dòng Bồng lai…

Nào đâu biết trả áo ai

Tơ điều, nhiễu tím tìm hoài bâng khuâng…

Viết tại hội Chử Đồng Tử - Tiên Dung

LÊ XUÂN