Đêm Mường Em

Thứ Bảy, 06-04-2019, 06:15

Sương giăng giăng trên hàng cây

không tuổi

Mắt em kìa

Bảng lảng đêm xòe

Nhịp chiêng trống rung ngân hàng

khuy bạc

Nhạc khèn bè

Hây hẩy trăng khuya

Xà tích rập rờn hương rừng nhẹ bay

Khăn piêu đung đưa vầng trăng nhún nhảy

Quấn quít bước chân

Đừng nhầm nhịp vấp vào thổ cẩm

Tay nắm tay nhau rồi

Thì đừng quên nhau đấy

Rượu em mời

Uống cho đất trời say

Nào núi rừng xòe kẻo sao đã lặn

Nào than lửa xòe kẻo đêm sắp tàn

Vòng xòe quay

Nhịp xòe xoay

Đêm Mường Em xuân dâng tràn đầy.

NGỌC BÁI