Đêm Huế

Thứ Bảy, 07-09-2019, 10:49
Huế à! Huế đã ngủ chưa?

Đêm nay ta với cơn mưa kinh thành
Con đường nội thị vòng quanh
Ta và mưa cứ tròng trành… Huế ơi

Huế à, mưa vẫn cứ rơi
Câu nam bằng ướt mấy lời ầu ơ
Trường Tiền cong mấy nhịp chờ
Thương con đò đẩy nhịp khua ngược dòng

Huế à, Huế ngủ ngon không
Chuông chùa Thiên Mụ rơi trong đêm dài
Ngỡ như một cõi thiên thai
Tường rêu, gạch cũ hỏi ai đường về

Một mình với Huế canh khuya
Ố tang rồi lại ô tề cùng ai
Nghe như tiếng Huế thở dài
Hay là tiếng của ban mai vọng về.

LÊ TIẾN VƯỢNG