Dáng thu

Thứ Ba, 22-11-2016, 02:59

Thu đến - thu đi - thu lại về

Trăng vàng dịu tỏa khắp miền quê

Nghiêng nghiêng bóng liễu xanh hồ biếc

Gió thổi mây bay gợi tóc thề

Cúc nở trời thu rực rỡ vàng

Ngơ ngẩn lòng ai dạ xốn xang

Rượu thu ly cạn trời nghiêng ngả

Chân người ru bước giữa mênh mang

Thu vàng sấu đổ lá chơi vơi

Mưa thu khúc nhạc tựa không lời

Tình thu vừa dệt hương nồng ấm

Đông về se lạnh đón trăng rơi

Dáng chiều in đậm dấu trong mơ

Hờn trách thu sao chẳng đợi chờ

Thoảng trong hương gió đâu là nhớ

Còn đây thu mãi nét trong thơ

Thu rơi nốt nhạc giữa chiều tà

Thuyền trăng ẩn hiện chốn non xa

Âm hưởng đời người đâu đã có

Giữ trọn mối tình ta với thu.

LƯƠNG NGỌC KIÊN