Con đường em

Thứ Bảy, 10-08-2019, 02:36

Núi vẫn tròn đầy

Cây vẫn thẳng

Con đường trong

Bóng đổ ngày ngày

Con chim mỏ đỏ

Con chim mỏ xanh lượn vòng quanh gọi bạn

Ngoài kia phố

Hàng cây trốn biệt

Ta, cành khô thắp sáng nẻo chân trời

Núi cao mây trắng càng thêm trắng

Rừng xanh chưa xanh đã chợt già

Em đừng mơ

Ðừng bất ngờ về tình sâu nghĩa cũ

Chỉ có trăng và gió

Chỉ có hoa và cỏ

Dệt nên con đường em.

NÔNG THỊ HƯNG