Có một dòng Nho Quế

Thứ Bảy, 26-10-2019, 11:27

Lên Mã Pí Lèng đường luồn trong mây
giữa trùng trùng núi đá

chợt một dòng
lấp lóa
dưới thung sâu

Nho Quế
một dòng nhỏ nhoi
tưởng vừa được vắt ra từ tầng tầng đá núi

Nho Quế
một dòng trong veo
lặng lẽ khe sâu
xuyên rừng
xuyên núi...

Và sông chảy đêm ngày
từ thuở hồng hoang
mãi sau còn chảy

Dòng sông nhỏ hiền lành nơi địa đầu nước Việt
không rộng bằng Amazon
không dài bằng Hoàng Hà, Dương Tử
nhưng khát vọng băng ra biển cả
chẳng hề thua một dòng sông nào

Nho Quế Nho Quế
và một dòng thênh thang...

TRẦN ĐÌNH VIỆT