Chú thỏ bông

Thứ Bảy, 14-09-2019, 00:26

Này tàu hỏa, xe tăng

Gươm thần và súng nước

Trực thăng có cánh quạt

Không cần gió cũng quay


Các bạn nhỏ luôn tay

Bóp cò và vặn cót

Gươm chạm gươm chan chát

Nước ướt đầy, bắn tung


Có một chú thỏ bông

Muốn chơi cùng bạn nhỏ

Vểnh tai lên nghe gió

Mắt long lanh, long lanh…


Sợ ướt bộ lông mượt

Chú vỗ tay một mình

Hát khẽ bài ca xinh

Mừng trung thu của bé…

Thanh Ứng