Chiều Tây hồ

Thứ Bảy, 10-08-2019, 02:36

Tây hồ thầm buông khói

Sóng hút gió để xanh

Câu thương cầm không nói

Vườn hoang nắng thêu mành.

Dịu dàng buông tà áo

Ðằm sóng mắt màu lam

Trăng xa mờ hắt bóng

Người bên ấy có sang?

Chông chênh chiều Hà Nội

Chạm góc phố mưa bay

Hương mùa thoảng lối cũ

Chiều nhớ chiều nghiêng say

Tây hồ mong bến đợi

Giọng hát văn ngậm ngùi

Ðêm...choàng màu xưa cũ

Sóng mắt đằm màu lam.

MỸ HẠNH