Chân dung

Thứ Bảy, 26-10-2019, 11:27

Pleiku mắt ướt bờ mi cong

tấm khói vô hình xổ dọc, ngang

nhát cọ vàng lụi phố, hờ khuôn mặt

buồn đưa chốn xa xăm

nét chồng nét, màu chồng màu

khoảng khắc phía chân mây

gầy guộc vai, lặt nhặt mấy ngọn tóc

thả bềnh bồng, đời lạ

Nhỏ nhoi

em nhận ra mình, thu không

heo may lạnh

em vẽ ẩn sâu trong tâm tưởng lá bay

nồng độ hương, độ lệch cánh chim

màu sáng tối, chồng chéo

nghe sóng động mơ hồ như

Biển Hồ xa

Có ai núp bóng sao

dưới bóng sao

không thấy bóng em

Pleiku trắng sương mù

con chữ cười xiêu vẹo

một nét cọ màu

Em pha cho em hay Pleiku…

Lê Vi Thủy