Chạm thu

Thứ Bảy, 12-09-2020, 11:03

Chênh chao sợi nắng… chạm thu

Nhẹ tênh làn gió chuyển mùa hanh heo

Phố quen giãn cách, cô liêu

Bước chân đa cảm lạc chiều… chơi vơi

Thời gian đếm nhịp lá rơi

Bần thần nhớ dáng một thời đã xa

Cánh võng trưa, vẳng tiếng gà

Cúc vàng còn nở lối ra cánh đồng!

Hỏi ai vương vấn bến sông

Con chuồn chuồn ớt cắn mòng tuổi thơ

Chạm thu… sóng sánh đôi bờ

Khói lam một dải phất phơ về trời.

Thu 2020

NGUYỄN MINH TRƯỜNG

Chớ bảo…

Chớ bảo ta là sắc sảo

Ta chỉ nói lời con tim

Chớ bảo ta là khờ khạo

Đời ta đã lắm nổi chìm

Lúc nổi ta là bọt nước

Tả tơi theo đến cuối sông

Lúc chìm ta là tảng đá

Thản nhiên hứng đợt sóng ngầm

Chớ bảo ta là gì cả

Ta chỉ muốn làm ta thôi

Nhưng được làm ta đâu dễ

Tim ta chẳng của ta rồi.

NGUYỄN VĂN THÍCH