Cây biết lặng im

Thứ Ba, 20-12-2016, 02:59

Cây biết hát cùng gió và mây

Cây biết khổ đau

Tự lành vết thương bằng nhựa máu

Cây có tuổi như kiếp người

Mỗi năm khoanh tròn vân gỗ

Cây có đời như người từng trải

Sần da chịu nắng mưa

Cây biết vươn dưới ánh mặt trời

Cây cần không khí để tự đổi thay

Cây biết sinh nở để tồn tại loài

Cây bám vào đất hiểu nguồn sinh sôi

Cây kết thành rừng tạo thành sức mạnh…

Cây biết lặn sông sâu

Biết xẻ mình kết thuyền khơi lộng

Chứa bầu trời rộng

Úp ngược trong khoang…

Cây biết lặng im

Lan đầy mặt đất!...