Cánh đồng nhớ mẹ

Thứ Sáu, 25-05-2018, 06:29

Cánh đồng vẫn nhớ mẹ xưa

Bì bà bì bõm nắng mưa giữa trời

Chắt chiu từng giọt mặn mòi

Lúa non uống sữa mồ hôi mẹ gầy

Cánh đồng nhớ mẹ bàn tay

Nâng niu che chắn những ngày

bão giông

Mưa sa nắng táp trắng đồng

Bàn tay mẹ đỡ từng bông lúa mềm

Cánh đồng nhớ mẹ từng đêm

Giấc mơ khắc khoải nỗi niềm

đồng xanh

Bao nhiêu câu hát ngọt lành

Từ trong sâu thẳm mẹ dành nuôi cây

Cánh đồng nhớ mẹ tóc mây

Tóc mây vào gió một ngày mẹ tôi

Bay lên về với xa xôi

Mênh mang để lại mồ côi cánh đồng.

NINH ĐỨC HẬU

Để nói

Bao giờ

Trái đất chỉ còn những người lính quân nhạc

Trong các cuộc diễu hành

Để nói với trời xanh

Để nói với đất lành

Về sự hùng dũng của những hiệp sĩ

Trong quá khứ !…

NGUYỄN HOA