Cánh buồm đỏ thắm

Thứ Bảy, 12-10-2019, 10:31

Nhân đọc lại tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Nga Alexandre Grin (1880 - 1932)

Chẳng ai được hai lần cùng tắm một dòng sông
Bờ bến cũ tiếc hoài con nước cũ
Đời nổi trôi dập dềnh cơn sóng vỗ
Mảnh buồm xưa còn cháy đỏ phía chân trời?

Sẽ có một ngày mưa thôi rơi
Mùa đông nóng và hè thôi bỏng rát
Dòng sông kia đổi dòng chảy ngược
Mình sẽ lại về vùng cổ tích ngày xưa...

Gần trọn đời, ngày nắng đêm mưa
Dòng sông vẫn chia hai bờ thương nhớ.
Quặn lòng đau, bên bồi bên lở
Sóng vỗ mạn nào, anh cũng thấy xót xa.

Dẫu đường dài, mình còn chưa bước qua
Nhưng có điều anh luôn đoán chắc
Kẻ đi sau gọi người đến trước
Mình sẽ gặp nhau,
nơi ấy, cuối con đường.

TRẦN GIA CƯỜNG