Bày tỏ

Thứ Bảy, 26-08-2017, 03:08

Sớm muộn gì đời mình rồi cũng biển

cũng u minh hoang hoải nhạt nhòa

mỗi chớp mắt thảy đều là vĩnh viễn

vì hôm nay không phải hôm qua

Thì em ạ, chi đâu mà gấp gáp

chẳng cách nào ta ôm riết ấu thơ

mình sông nhé, dung dăng về tít tắp

và sông kia thì không thể một bờ...

Cao Xuân Sơn