Bảo Lộc

Thứ Bảy, 06-04-2019, 06:15

Chè xanh búp và cà-phê hoa trắng

Chưa chi tỳ vị đã thức rồi

Và người nữa tháng ba này thêm tuổi

Như trầm như ngải lên ngôi!

Trời đất ạ, nụ sim khoe răng khểnh

Duyên thầm Bảo Lộc phải lòng ta

Và người nữa tình cờ gặp mặt

Nhón chân son thăm thẳm quan hà

Lẽ huyền vi B. Lao thành Bảo Lộc

Đôi bàn tay màu nhiệm ngón chụm vào,

Thì bới đất và thì lật cỏ

Gặp nụ cười mà ngỡ chiêm bao…

Bảo Lộc, 3-2019

ĐOÀN THỊ KÝ