Ảo giác 4

Thứ Bảy, 16-03-2019, 00:27
Rắn thần hiện trên bầu trời

Mào dựng mây chiều rực cháy

Ta sẽ phủ kín mặt đất những chiếc vẩy

Rồi chùa mọc lên hình rắn mọi nơi

Mái xếp mái những thiên thần chắp tay ca hát

Dãy cột lớn những hàng nanh

Râu bờm tỏa vườn tháp lung linh bẩy sắc

Người người cúi đầu bước chân qua cổng rắn

Nơi đang dựng lên thong thả sắc vàng

Và bát ngát những nụ cười thiện nguyện

Đổ mưa về trong nắng khô khan

Đêm nghiêng những mắt từ hồng hoang

Dẻo điệu múa uốn hình rắn

Nghìn năm tay vờn cánh tay vờn

Như hoa đại tầng không bay xuống

Nghìn năm hình hài rắn sinh sôi đất đai

Phản chiếu nắng trên bầu trời như khói.

NGUYỄN QUANG HƯNG