Những ngày phố
12:04 16/01/2021

Ngày dịu dàng dần lùi lại phía sau

Phố lại đón từng dòng xe hối hả

Lại một vòng quay nhịp đời vội vã

Xuôi ngược bộn bề những nỗi áo cơm

19:15 27/11/2020

Ninh Ðức Hậu

Gà chưa gáy đã ngoài đồng

Cánh đồng sương phủ mênh mông gió lùa

Củ khoai no đến xế trưa

Thảnh thơi đôi chút say sưa thuốc lào

Thuế đêm
09:15 21/11/2020

Tôi sống hết mình vì ngày

Miền quê ấy
15:57 06/11/2020

Lưu Tuấn Kiệt

 

Ðừng hỏi gì quê quán ở đâu

gạo có trong vò con đưa một bá