Ðấu tranh, phản bác nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái
Ðấu tranh, phản bác nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái

Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) khẳng định: "đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị chống phá Ðảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc" đang là một trong các nhiệm vụ quan trọng của toàn Ðảng, toàn dân. Trong bối cảnh phức tạp về thông tin hiện nay, để hoàn thành nhiệm vụ này, một trong các vấn đề cần đặt ra là phải luôn tỉnh táo khi tiếp xúc thông tin, không phụ họa theo nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái của thế lực thù địch.

Hải Dương chú trọng giải quyết bức xúc ngay từ cơ sở
Hải Dương chú trọng giải quyết bức xúc ngay từ cơ sở

Triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tỉnh ủy Hải Dương chỉ đạo tập trung trọng tâm giải quyết các vấn đề bức xúc kéo dài làm khâu đột phá. Các cấp ủy với phương châm hướng về cơ sở, giải quyết vấn đề ngay từ cơ sở đã tạo chuyển biến tích cực, góp phần sớm ổn định tình hình, củng cố niềm tin của nhân dân.

Hà Nội khắc phục tình trạng “cào bằng” trong đánh giá cán bộ
Hà Nội khắc phục tình trạng “cào bằng” trong đánh giá cán bộ

Có thực tế ở nhiều cơ quan, đơn vị, cán bộ đều hoàn thành tốt, thậm chí được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm, nhưng công việc chung của đơn vị lại không đạt hiệu quả, đúng tiến độ, chậm đổi mới. Thực trạng đánh giá cán bộ theo kiểu “cào bằng”, thiếu thực chất đã được Thành ủy Hà Nội chỉ rõ gắn liền giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị thành phố.

Chỉnh đốn Đảng ở Kiên Giang, nơi cầu thị, nơi hời hợt
Chỉnh đốn Đảng ở Kiên Giang, nơi cầu thị, nơi hời hợt

Thực tế ở Đảng bộ tỉnh Kiên Giang, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) vẫn còn tình trạng “nơi nóng, nơi lạnh”. Trong khi phần lớn đảng viên, tổ chức đảng thực hiện nghiêm Nghị quyết thì vẫn còn tổ chức đảng chưa thực hiện nghiêm. Những đảng viên vi phạm, mặc dù đã được kết luận, chỉ rõ vẫn ngụy biện, chối bỏ khuyết điểm, chây ỳ khắc phục sai phạm.

Bình Phước kỷ luật hai cán bộ lãnh đạo
Bình Phước kỷ luật hai cán bộ lãnh đạo

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước vừa thông báo kỷ luật: ông Đỗ Đại Phong, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Phước với hình thức khiển trách; ông Trần Ngọc Thanh, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy bị cảnh cáo.