Mọi đảng viên phải tuân thủ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng
Mọi đảng viên phải tuân thủ Cương lĩnh, Điều lệ Đảng

Một trong những nội dung được bạn đọc quan tâm trong Thông cáo báo chí kỳ họp 31 của Ủy ban Kiểm tra T.Ư là quyết định khai trừ Đảng đối với ông Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Tri thức, thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Đây là việc chẳng đừng, song phải làm.

Kết luận kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII tại một số ban cán sự đảng, đảng đoàn
Kết luận kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII tại một số ban cán sự đảng, đảng đoàn

Chiều 12-11, tại Hà Nội, Ðoàn kiểm tra của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư làm Trưởng đoàn đã thông qua dự thảo Báo cáo kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đối với Ðảng đoàn T.Ư Hội Nông dân Việt Nam năm 2018.

Ðối thoại với nhân dân, giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở
Ðối thoại với nhân dân, giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Bình Phước đã tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân nhằm nắm bắt và giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở. Nhờ đó, chính quyền đã nhận được sự ủng hộ của người dân trong một số lĩnh vực. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề tỉnh cần rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Phát huy vai trò giám sát của hội đồng nhân dân các cấp (Tiếp theo và hết)
Phát huy vai trò giám sát của hội đồng nhân dân các cấp (Tiếp theo và hết)

Bài 2: Tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức -

Hoạt động giám sát của HĐND các cấp thời gian qua đã bám sát thực tiễn đời sống, thể hiện ý Đảng, lòng dân. Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, HĐND các cấp cần bám sát định hướng của cấp ủy cùng cấp, chủ động đổi mới nội dung, hình thức của hoạt động giám sát.

Phát huy vai trò giám sát của hội đồng nhân dân các cấp (Kỳ 1)
Phát huy vai trò giám sát của hội đồng nhân dân các cấp (Kỳ 1)

Bài 1: Những tín hiệu tích cực -

Từ đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 đến nay, HĐND các địa phương đã tích cực đổi mới nội dung, hình thức giám sát, tập trung vào các vấn đề bức xúc, nổi cộm mà người dân quan tâm. Kết quả giám sát của HĐND đã làm rõ trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, góp phần thiết thực đưa Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào cuộc sống.