Khi cấp ủy “vào cuộc” giải quyết khiếu nại, tố cáo
Khi cấp ủy “vào cuộc” giải quyết khiếu nại, tố cáo

Không “khoán trắng” cho chính quyền, các cấp ủy thuộc Đảng bộ TP Hà Nội đã chủ động vào cuộc giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn. Giải pháp này đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực, không chỉ nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, mà còn giúp ổn định tình hình từ cơ sở.

Kiểm soát việc thực thi quyền lực để ngăn ngừa suy thoái (Tiếp theo và hết) (*)
Kiểm soát việc thực thi quyền lực để ngăn ngừa suy thoái (Tiếp theo và hết) (*)

Bài 3 :Tập trung kiểm tra, giám sát người có chức, có quyền

Để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Nhà nước liêm chính, trong nhiệm kỳ này và nhiệm kỳ 2020-2025, cần có những giải pháp mạnh mẽ để tăng cường các định chế kiểm soát lẫn nhau giữa các bộ phận trong hệ thống chính trị; thực hiện tốt xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với phòng, chống tham nhũng, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

TP Hồ Chí Minh gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
TP Hồ Chí Minh gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ

TP Hồ Chí Minh là đô thị có sức thu hút và lan tỏa lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía nam, cũng như cả nước. Chính vì vậy, thành phố cần xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển. Nhiều năm qua, thành phố luôn chú trọng gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xem đây là giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Bến Tre nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng
Bến Tre nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng

Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tỉnh ủy Bến Tre đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng. Trong đó, việc đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, củng cố chi bộ, đảng bộ yếu kém đã tạo chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.

Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm ở Tây Nam Bộ
Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm ở Tây Nam Bộ

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy đảng ở một số tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ đã đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, qua đó phát hiện và xử lý nhiều tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm. Việc này không chỉ góp phần chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, đảng viên, ngăn ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, mà còn tích cực đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị ở địa phương.