Sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch 2019
Sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch 2019

1. Thực hành hát Then của đồng bào dân tộc Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tự tin, vững bước vào năm mới!
Tự tin, vững bước vào năm mới!

Năm 2019 vừa khép lại với tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, khó lường. Kinh tế thế giới, thương mại toàn cầu tăng trưởng chậm lại, cạnh tranh chiến lược và căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn gia tăng. Ở khu vực, Biển Ðông diễn biến rất phức tạp. Trong khi đó, những khó khăn, hạn chế nội tại của nền kinh tế và thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống.

[Infographic] Ấn tượng kinh tế 2019
[Infographic] Ấn tượng kinh tế 2019

NDĐT – Gam màu sáng tiếp tục chiếm chủ đạo trong bức tranh kinh tế năm 2019, với GDP tăng vượt mục tiêu, lạm phát thấp nhất trong ba năm qua, chất lượng tăng trưởng kinh tế được cải thiện; Xuất siêu cao nhất bốn năm qua; tỷ lệ thất nghiệp giảm, trong khi thu nhập của người lao động tăng.

Một số sự kiện tiêu biểu lĩnh vực lao động, xã hội năm 2019
Một số sự kiện tiêu biểu lĩnh vực lao động, xã hội năm 2019

NDĐT- Năm 2019, cả nước đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 12/12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội Nghị quyết Quốc hội đề ra, trong đó, ngành lao động, thương binh và xã hội đóng góp 3/12 chỉ tiêu. Từ kết quả đó, nhiều sự kiện nổi bật của lĩnh vực này cũng được ghi nhận.

Những điểm nhấn chính sách bảo hiểm xã hội năm 2019
Những điểm nhấn chính sách bảo hiểm xã hội năm 2019

NDĐT- Năm 2019, lĩnh vực bảo hiểm xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đó là sự phát triển vượt bậc của số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, với 551 nghìn người; Hệ thống Giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia nhằm cung cấp các dịch vụ công thuận lợi cho người dân…