Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân
Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân

NDĐT - Chiều 10-6, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, các đại biểu đã bỏ phiếu, với tỷ lệ đồng ý 86,78%, thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 21-11-2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.

Quốc hội thông qua Chương trình giám sát năm 2020
Quốc hội thông qua Chương trình giám sát năm 2020

NDĐT- Sáng 10-6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020, với 446/447 đại biểu có mặt tán thành, đạt 92,15% tổng số đại biểu Quốc hội.

Tạo khí thế, xung lực mới cho đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng
Tạo khí thế, xung lực mới cho đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

Kết quả công tác điều hành, chỉ đạo trên các lĩnh vực của Chính phủ thời gian qua được Quốc hội (QH) ghi nhận trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ bảy, QH khóa XIV. Tuy nhiên, trong bối cảnh toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân đang chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII, những thách thức trong đời sống kinh tế - xã hội hơn bao giờ hết cần được quan tâm giải quyết một cách căn bản.

Gia nhập Công ước 98 của ILO đáp ứng yêu cầu hội nhập
Gia nhập Công ước 98 của ILO đáp ứng yêu cầu hội nhập

NDĐT - Sáng 7-6, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, các đại biểu Quốc hội thảo luận về việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể.

Chính phủ trình, xin ý kiến Quốc hội về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)
Chính phủ trình, xin ý kiến Quốc hội về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)

NDĐT - Chiều ngày 6-6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu, Quốc hội nghe Bộ trưởng Tài chính trình bày Tờ trình của Chính phủ về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi); Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội. Tiếp đó, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ về dự án luật này.