Quốc hội thông qua Nghị quyết về khoanh nợ, xóa nợ thuế
Quốc hội thông qua Nghị quyết về khoanh nợ, xóa nợ thuế

NDĐT- Với tỷ lệ 91,3% đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về khoanh tiền nợ thuế, xoá tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước (NSNN). Theo đó, trong ba năm kể từ 1-7-2020, Chính phủ chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết và báo cáo Quốc hội kết quả xử lý nợ hằng năm khi trình Quốc hội phê chuẩn quyết toán NSNN, đồng thời báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết.

Quốc hội giao Chính phủ quyết định tổng mức đầu tư CHK quốc tế Long Thành
Quốc hội giao Chính phủ quyết định tổng mức đầu tư CHK quốc tế Long Thành

NDĐT- Với tỷ lệ 90,06% đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Theo đó, Quốc hội giao Chính phủ xem xét, quyết định tổng mức đầu tư của Dự án và lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.

Thông qua Luật Lực lượng dự bị động viên và Luật sửa đổi, bổ sung Luật kiểm toán Nhà nước
Thông qua Luật Lực lượng dự bị động viên và Luật sửa đổi, bổ sung Luật kiểm toán Nhà nước

NDĐT - Chiều 26-11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Lực lượng dự bị động viên và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật kiểm toán Nhà nước với tỷ lệ biểu quyết tán thành lần lượt là 92,96% và 94%. Cả hai Luật có hiệu lực thi hành từ 1-7-2020.

Chứng khoán có Luật mới, áp dụng từ năm 2021
Chứng khoán có Luật mới, áp dụng từ năm 2021

NDĐT - Chiều 26-11, với 445 đại biểu tán thành chiếm 92,13%, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Chứng khoán (sửa đổi). Với 10 chương 135 điều, Luật chứng khoán (sửa đổi) sẽ có hiệu lực thi hành từ 1-1-2021.

Quốc hội thông qua ba luật
Quốc hội thông qua ba luật

Sáng 25-11, các đại biểu Quốc hội (QH) thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; thảo luận ở Ðoàn về dự kiến nhân sự bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH khóa XIV. Buổi chiều, QH biểu quyết thông qua: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; sau đó, QH tiến hành bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH khóa XIV, bầu Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH khóa XIV bằng hình thức bỏ phiếu kín.