[Infographic] Những điểm mới đáng chú ý trong Bộ luật Lao động (sửa đổi)
[Infographic] Những điểm mới đáng chú ý trong Bộ luật Lao động (sửa đổi)

NDĐT- Từ 1-1-2021, Bộ luật Lao động (sửa đổi) sẽ có hiệu lực. Là đạo luật có ảnh hưởng rộng đến nhân dân và người lao động, Bộ luật Lao động năm 2019 gồm 17 chương, 220 điều, thể hiện 10 điểm mới chủ yếu đối với người lao động, cùng sáu điểm mới chủ yếu đối với người sử dụng lao động.

[Infographic] Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu
[Infographic] Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu

NDĐT- Bộ luật Lao động (sửa đổi) năm 2019 quy định, từ ngày 1-1-2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện làm việc bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng với lao động nam, đủ 55 tuổi 04 tháng với lao động nữ. Sau đó, mỗi năm tăng thêm ba tháng với lao động nam, bốn tháng với lao động nữ. Tuổi nghỉ hưu với lao động nam sẽ đạt 62 tuổi vào năm 2028, với lao động nữ sẽ đạt 60 tuổi vào năm 2035.

[Infographic] Lương cơ sở tăng thế nào 15 năm qua?
[Infographic] Lương cơ sở tăng thế nào 15 năm qua?

NDĐT- Từ ngày 1-7-2020, mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng thêm 110 nghìn đồng mỗi tháng, lên mức 1,6 triệu đồng/ tháng. Trong 15 năm qua, lương cơ sở liên tục được điều chỉnh tăng 14 lần.

[Infographic] Thực hiện quyền trẻ em giúp cải thiện cuộc sống cho hàng triệu em nhỏ
 [Infographic] Thực hiện quyền trẻ em giúp cải thiện cuộc sống cho hàng triệu em nhỏ

NDĐT- Ngày 20-11-1989, Liên hợp quốc chính thức thông qua Công ước về quyền trẻ em. Những năm gần đây, ngày 20-11 trở thành Ngày Trẻ em thế giới. Gần 30 năm qua, thực hiện quyền trẻ em giúp cải thiện cuộc sống cho hàng triệu em nhỏ ở Việt Nam.

[Infographic] Toàn cảnh về xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019
[Infographic] Toàn cảnh về xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019

NDĐT- Theo công bố của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, năm 2019, có 424 nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS).