Bầu cử Thượng viện ở Nhật Bản

Thứ Hai, 22/07/2019, 02:32:19

Theo TTXVN và tin nước ngoài, ngày 21-7, cử tri Nhật Bản đi bỏ phiếu bầu 124 thượng nghị sĩ khóa mới, thay thế 121 nghị sĩ hết nhiệm kỳ (từ ngày 28-7 tới) và ba ghế mới được bổ sung, trong tổng số 245 thành viên Thượng viện nước này. Trong đó, 74 ứng cử viên được lựa chọn từ 47 khu vực bầu cử và 50 người được bầu theo tỷ lệ đại diện của các đảng.

Có 370 ứng cử viên tranh cử, trong đó nữ giới chiếm 28,1%, tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay. Theo khảo sát của các phương tiện truyền thông Nhật Bản, liên minh cầm quyền gồm đảng Dân chủ Tự do (LDP) do Thủ tướng Nhật Bản S.Abe lãnh đạo và đảng Công minh giành được ít nhất 64 ghế.

* Triều Tiên bầu Hội đồng nhân dân địa phương

Cùng ngày, Triều Tiên tiến hành bầu cử Hội đồng nhân dân địa phương. Với nhiệm kỳ bốn năm, Hội đồng nhân dân các địa phương ở Triều Tiên có nhiệm vụ lập kế hoạch thực thi chính sách và dự toán ngân sách, bầu người đứng đầu chính quyền địa phương, lựa chọn Hội thẩm nhân dân, thành lập Hội đồng xét xử và thẩm phán tại các tòa án khu vực...