Giải pháp bảo vệ môi trường

Thứ Hai, 08/10/2018, 03:41:16

Chính phủ Hungaryvừa ra quyết định sẽ cấm hoàn toàn việc sử dụng túi ni-lông trong sinh hoạt hằng ngày từ năm 2021. Giới chức Hungary khẳng định, đây là một trong những biện pháp cơ bản để bảo vệ môi trường Trái đất.

Hungary hiện là một trong những nước đi đầu ủng hộ giải pháp bảo vệ môi trường kể trên với việc tăng mức thuế đối với các sản phẩm có bao bì là túi ni-lông. Trong sáu năm qua, số lượng túi ni-lông sử dụng tính theo đầu người ở Hungary giảm từ khoảng 170 túi/người xuống còn 80 túi/người.

Theo các nhà khoa học, túi ni-lông là một trong những loại rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đang làm các đại dương bị ô nhiễm nặng nề. Dự báo, tới năm 2025, cứ có ba tấn cá sẽ có một tấn rác thải nhựa trên đại dương. Ðiều nguy hiểm là loại rác thải này cần tới hơn 400 năm để phân hủy. Hậu quả, rác thải nhựa không chỉ gây thiệt hại về môi trường, mà còn gây tổn thất lớn cho cả kinh tế lẫn sức khỏe người dân.

Năm 2017, Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết yêu cầu không vứt rác thải nhựa ra các đại dương.

Hiện nhiều nước trên thế giới đã có những bước đi mạnh mẽ nhằm giảm lượng rác thải nhựa khổng lồ như cấm sử dụng túi ni-lông dùng một lần, đánh thuế đồ nhựa..., song song với việc tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức người dân và đầu tư nghiên cứu các phương pháp xử lý rác thải nhựa.

ÐỨC TRUNG