Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hạ các lãi suất điều hành

Thứ Ba, 12-05-2020, 21:03
Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

NDĐT - Ngày 12-5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ra quyết định điều chỉnh giảm từ 30 đến 50 điểm cơ bản (0,3-0,5 điểm %) các mức lãi suất điều hành nhằm triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 tại Chỉ thị 11/CT-TTg ngày 4-3-2020 và Nghị quyết 41/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ. Các mức lãi suất điều hành mới có hiệu lực kể từ ngày 13-5-2020.

Cụ thể tại Quyết định số 918/QĐ-NHNN ngày 12-5-2020, NHNN quyết định giảm lãi suất tái cấp vốn từ 5,0%/năm xuống 4,5%/năm; lãi suất tái chiết khấu từ 3,5%/năm xuống 3,0%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN với các ngân hàng từ 6,0%/năm xuống 5,5%/năm.

Cũng tại Quyết định 918, NHNN còn giảm 0,5 điểm % lãi suất chào mua giấy tờ có giá qua nghiệp vụ thị trường mở (từ mức 3,5%/năm xuống mức 3,0%/năm).

Tại Quyết định số 919/QĐ-NHNN ngày 12-5-2020, NHNN quyết định giảm mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng từ mức 0,5%/năm xuống mức 0,2%/năm; lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng giảm từ mức 4,75%/năm xuống mức 4,25%/năm; lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng tại Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND), Tổ chức tài chính vi mô (TCTCVM) giảm từ mức 5,25%/năm xuống mức 4,75%/năm.

Tại Quyết định số 920/QĐ-NHNN ngày 12-5-2020, NHNN giảm từ mức 5,5%/năm xuống mức 5,0%/năm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của Tổ chức tín dụng (TCTD) đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực, ngành kinh tế theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-; giảm từ mức 6,5%/năm xuống mức 6,0%/năm đối với lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của QTDND và TCTCVM đối với các nhu cầu vốn này.

NHNN cho biết các mức giảm lãi suất được thực hiện trên phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, thị trường trong và ngoài nước.

Trước đó vào ngày 16-3-2020, NHNN cũng đã giảm mạnh các lãi suất điều hành (có lãi suất giảm đến 100 điểm cơ bản) nhằm hỗ trợ doang nghiệp ứng phó dịch Covid-19.

>>Ngân hàng Nhà nước giảm mạnh lãi suất điều hành

GIANG VI