#xây dựng nông thôn mới

Góp phần lan tỏa tinh thần học tập, làm theo gương Bác
08:18 04/08/2020

Nhằm cụ thể hóa chủ trương học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã lựa chọn phương pháp thực hiện phù hợp, dễ nhớ, dễ hiểu. Từ đó, tạo sức lan tỏa, khơi dậy khát vọng vươn lên trong mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 

Giải pháp hiện thực hóa hai chương trình mục tiêu quốc gia (bài 2)
16:00 07/07/2020

Sau ba năm triển khai, chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã tạo ra bước tiến mới, mang tính “bước ngoặt” trong sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch ở các địa phương trong cả nước. Nhờ đó, góp phần đẩy nhanh tốc độ xóa đói, giảm nghèo, giúp nhiều hộ dân làm giàu, đồng thời giúp các địa phương hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới.