#việc làm

Năm 2025: Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30%
14:36 07/02/2021

Chính phủ đã ký Quyết định số 176/QĐ-TTg ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030. Một trong những mục tiêu cụ thể của chương trình là nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30% vào năm 2025 và đạt 35-40% vào năm 2030.

Do Covid-19, mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2021 giảm
19:05 02/02/2021

Trong gần 62,7 nghìn doanh nghiệp báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, khoảng 55,6% có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán năm 2021, với mức thưởng bình quân 6,36 triệu đồng/người, bằng 95% so với thưởng dịp Tết Nguyên đán 2020.

Thu thập dữ liệu và dự báo cung - cầu lao động: Cần nhiều hệ thống đa tầng
07:59 14/12/2020

Để nâng cao năng lực dự báo cung - cầu lao động, cần hình thành nhiều hệ thống đa tầng để thu thập dữ liệu, đáp ứng nhu cầu dự báo cho các cấp khác nhau. Cũng nên hướng tới xã hội hóa thu thập, xử lý dữ liệu, hình thành nên những doanh nghiệp chuyên nghiệp, không chỉ dựa vào các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan nghiên cứu hay trường đại học.