#tỷ lệ thất nghiệp

Thu nhập bình quân của lao động 6,62 triệu đồng/tháng
19:38 27/12/2020

Tổng cục Thống kê cho biết, thu nhập bình quân của lao động trong năm 2020 đạt 6,62 triệu đồng/tháng; tỷ lệ thất nghiệp chung ước tính là 2,26%, trong đó tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị là 3,61% và nông thôn là 1,59%.

Khoảng 30,8 triệu người bị ảnh hưởng về việc làm do Covid-19
14:35 10/07/2020

Chính phủ, người lao động và người sử dụng lao động cần đoàn kết lại trong bối cảnh hơn 30 triệu người Việt Nam đã bị ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch Covid-19 tính đến cuối quý II. Tuy nhiên, nước ta đang ở vị thế tốt hơn phần lớn các nước khác để vượt qua những thách thức kinh tế, thị trường lao động.