#tới nhà đầu tư

Cảnh báo 164 mã chứng khoán tới nhà đầu tư
08:21 02/09/2020

Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa thông báo danh sách 164 công ty nằm trong bảng cảnh báo tới các nhà đầu tư trên hệ thống giao dịch UPCoM, tại ngày 1-9. Trong số đó, có 11 công ty bị đình chỉ giao dịch; 137 công ty bị hạn chế giao dịch và 16 công ty có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng.

Cảnh báo 167 mã cổ phiếu tới nhà đầu tư
19:54 11/08/2020

Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa thông báo danh sách 167 công ty nằm trong bảng cảnh báo tới các nhà đầu tư trên hệ thống giao dịch UPCoM, tại ngày 11-8. Trong đó, có 11 công ty bị đình chỉ giao dịch; 141 công ty bị hạn chế giao dịch và 15 công ty có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng.