#tổ chức chính quyền đô thị

Thường trực Chính phủ họp về tổ chức chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng
18:05 01/03/2021

Chiều 1-3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo các Nghị định quy định chi tiết thi hành các nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại TP Hồ Chí Minh và thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng.