#tỉnh Kiên Giang

Huyện đảo Phú Quốc được nâng cấp lên thành phố
19:07 09/12/2020

Chiều 9-12, tại phiên họp thứ 51, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang. Theo đó, Phú Quốc sẽ trở thành thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam kể từ ngày 1-3-2021.

Hiệu quả công tác giáo dục pháp luật trong tuổi trẻ toàn quân
14:59 24/11/2020

Nhằm đổi mới, đa dạng hóa và thực hiện hiệu quả, nghiêm túc công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong tuổi trẻ toàn quân, những năm qua, nhiều đơn vị trong quân đội đã xây dựng các mô hình tiêu biểu, điển hình tiên tiến phù hợp với chức năng, góp phần nâng cao tinh thần xung kích thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.