#thị trường lao động

Gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động
11:29 15/04/2021

Sáng 15-4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về Hội nghị gắn kết giáo dục nghề nghiệp Thủ đô với thị trường lao động năm 2021. Đây là hoạt động góp phần đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập.

Năm 2025: Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30%
14:36 07/02/2021

Chính phủ đã ký Quyết định số 176/QĐ-TTg ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030. Một trong những mục tiêu cụ thể của chương trình là nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 30% vào năm 2025 và đạt 35-40% vào năm 2030.

Thu thập dữ liệu và dự báo cung - cầu lao động: Cần nhiều hệ thống đa tầng
07:59 14/12/2020

Để nâng cao năng lực dự báo cung - cầu lao động, cần hình thành nhiều hệ thống đa tầng để thu thập dữ liệu, đáp ứng nhu cầu dự báo cho các cấp khác nhau. Cũng nên hướng tới xã hội hóa thu thập, xử lý dữ liệu, hình thành nên những doanh nghiệp chuyên nghiệp, không chỉ dựa vào các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan nghiên cứu hay trường đại học.

Hướng tới xây dựng thị trường lao động hiện đại
20:52 13/12/2020

Dự thảo Đề án “Hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030” hướng tới mục tiêu xây dựng thị trường lao động đầy đủ, hiện đại, vận hành theo đúng cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng bộ, liên thông đa tầng, đa ngành, đa vùng và hội nhập quốc tế.