#thành lập thành phố Phú Quốc

Huyện đảo Phú Quốc được nâng cấp lên thành phố
19:07 09/12/2020

Chiều 9-12, tại phiên họp thứ 51, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang. Theo đó, Phú Quốc sẽ trở thành thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam kể từ ngày 1-3-2021.