#tham luận Đại hội Đảng lần thứ XIII

Tham luận của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp tại Đại hội
17:38 01/02/2021

Chiều 27-1, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp trình bày tham luận tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, với chủ đề “Chuyển đổi từ “tư duy sản xuất nông nghiệp” sang “tư duy kinh tế nông nghiệp”, thích ứng với biến đổi khí hậu và xu thế thị trường”. Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn tham luận.

Tham luận của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
19:01 28/01/2021

Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu toàn văn tham luận của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, do đồng chí Đỗ Việt Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trình bày tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sáng 28-1. Tham luận mang tiêu đề: “Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp”.