#tập thể vi phạm

Đề nghị kỷ luật nhiều cá nhân, tập thể vi phạm ở Bạc Liêu
16:30 14/07/2020

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu đã đề nghị Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu xem xét thi hành kỷ luật nhiều cá nhân, tập thể có nhiều vi phạm Điều lệ, nguyên tắc, quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm.