#tạo điều kiện

Hỗ trợ các nhà máy điện mặt trời phát điện vận hành thương mại
09:15 21/07/2020

Thời hạn để các chủ đầu tư  điện mặt trời hưởng giá ưu đãi theo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (giá FIT 2) không còn nhiều. Để các chủ đầu tư điện mặt trời có thể “cán đích” đúng tiến độ mong muốn, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị trực thuộc đã hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa cho các nhà máy điện mặt trời bằng những giải pháp đồng bộ, quyết liệt.