#tăng tuổi nghỉ hưu

Điểm qua một số luật, bộ luật có hiệu lực từ đầu năm 2021
11:21 30/12/2020

Kể từ ngày 1-1-2021, 11 luật, bộ luật chính thức có hiệu lực thi hành. Đây là những luật, bộ luật quan trọng, có tác động lớn đến đời sống xã hội của nước ta. Nhân Dân điện tử trân trọng giới thiệu một số điểm mới của các luật, bộ luật này.

Đề xuất các vùng đặc biệt khó khăn để người lao động có thể nghỉ hưu sớm
11:35 25/11/2020

Dự thảo Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất 753 xã thuộc danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở các vùng này có thể nghỉ hưu sớm hơn, nhưng không quá 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo quy định.