#tam dừng thu phí BOT

Tạm dừng thu phí hai trạm BOT quốc lộ 1K
17:46 31/10/2020

Chiều 31-10, Công ty TNHH BOT quốc lộ 1K đã tạm dừng thu phí tại hai trạm BOT thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1K, đoạn km 2+487 đến km 12+971 trên địa phận tỉnh Đồng Nai - Bình Dương - TP Hồ Chí Minh. Việc tạm dừng thu phí theo yêu cầu của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN).