#tác quyền âm nhạc Việt Nam

Vĩnh biệt “Hiệp sĩ” tác quyền
10:18 21/09/2020

Nhạc sĩ Phó Đức Phương được biết đến với những ca khúc thấm đẫm chất dân gian, mang những nét phiêu linh huyền hoặc. Nhưng ông cũng được biết đến là một trong những hiệp sĩ đấu tranh đòi tác quyền cho các nhạc sĩ mạnh mẽ nhất.