#sữa

Người lao động Vinamilk góp gần bốn tỷ đồng hỗ trợ miền trung
16:44 29/10/2020

Trong những ngày người dân cả nước đang cùng hướng về miền trung ruột thịt, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã ủng hộ gần bốn tỷ đồng giúp người dân bị thiên tai vượt qua khó khăn và khắc phục hậu quả sau bão lũ. Quỹ hỗ trợ này có sự đóng góp của tập thể người lao động Vinamilk bằng việc trích một ngày lương để chung tay cùng công ty.