#sông Bưởi

Sạt lở đê bao sông Bưởi
09:26 13/10/2020

Ngày 13-10, UBND huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Bờ đê bao sông Bưởi thuộc thôn Định Hưng, xã Thạch Định, hiện phát sinh điểm sạt lở phía nội đê.