#sinh hoạt chi

Quảng Ngãi phân công cấp ủy viên sinh hoạt chi, đảng bộ cơ sở
07:34 25/11/2020

Sáng 25-11, lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch số 08-KH/TU về việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20, nhiệm kỳ 2020-2025 tham gia sinh hoạt tại các chi bộ, Đảng bộ cơ sở.